<<<<<<<<<<<< โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน>>>>>>>>>>>>

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่ง ดังนี้


ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(ภาษาต่างประเทศ,ญี่ปุ่น)

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่คราว(ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน USO-Net